BAN GIẢNG HUẤN – TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Thầy   Đào Xuân Nam (PGS TS)

       Toán:     Thầy   Nguyễn Thái Sơn [Tiến Sĩ]

                                 

                      Thầy   Bảo Mành Hùng [Cử Nhân]

 

                    

 

 

          Lý :     Thầy    Ngụy Ngọc Xuân [Thạc Sĩ]

 

                     Thầy Trương Trường Sơn (thạc sĩ)

 

 

          

         

                     

 

 

          Hóa :   

 

                      Thầy    Nguyễn Văn Hải [Cử Nhân]

 

                      Thầy   Nguyễn Long Thành [Thạc Sĩ]

 

 

          Sinh :  

Thầy    Hồ văn Quan( thạc sĩ)

      ĐặngThị Phương Thi (thạc sĩ)

          Văn :   Thầy     Vũ Ngọc Bình [Thạc Sĩ]

 

                      Thầy     Lê Hữu Khiêm [Thạc Sĩ]

 

          Sử :     Thầy      Lê Văn Chương [Thạc Sĩ]

 

 

          Địa :    Thầy     Trần Quang Hiệp [Cử Nhân]

 

 

          Anh :   Thầy     Nguyễn Hoàng Đĩnh [Cử Nhân]

 
Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư Vấn 24/240903 322 385
Tin tức nỗi bật
Thống kê truy cập
Khách online : 1
Tổng truy cập : 396682
Thiết kế website Namviet Media